Szekértilalom Sepsiszentgyörgyön

Szekértilalom Sepsiszentgyörgyön

Április 1-jétől tilos szekérrel közlekedni Sepsiszentgyörgy területén, mondja ki a 2014. február 13-án elfogadott 2014/28-as helyi tanácshatározat. Azok számára, akik szekeres fuvarozással biztosítják megélhetésüket, az önkormányzat kiállít egy különleges engedélyt, amely naponta 6 és 20 óra között jogosítja fel tulajdonosát a város területén való közlekedésre előre meghatározott útvonalakon. Az tilalom nem vonatkozik a Kilyén és Szotyor területén közlekedő kocsikra.

Az engedélyt egy hétre, egy hónapra vagy egy évre lehet igényelni a Városgazdálkodási Igazgatóságon, a polgármesteri hivatal 15-ös irodájában. A helyszínen kitölthető kérelemhez mellékelni kell néhány okmány másolatát: a tulajdonos személyigazolványát, a szekér forgalmi engedélyét, az igavonó(k) útlevelét. Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet végzők bérbe vagy ingyenes használatba vett területen dolgoznak, mellékelniük kell az erre vonatkozó szerződés másolatát is.

Fakitermelési és erdészeti munkavégzés esetében pedig a megbízó közbirtokosság, erdészeti hivatal vagy természetes/jogi személy által kiállított igazolás eredeti példányát kell bemutatni. Egy szekér több útvonalra is válthat ki engedélyt, amennyiben igazolni tudja, hogy állandó- vagy idénymunka elvégzése céljából kérelmezi az okiratot.

Időszakos rendezvényeken és felvonulásokon résztvevő szekerek vagy kocsik számára is kötelező kiváltani a közlekedési engedélyt. A városgazdálkodási szabályzat előírja, hogy tilos trágyagyűjtő nélküli vagy nem megfelelő felszereléssel ellátott állati erővel vontatott járművekkel közlekedni Sepsiszentgyörgy területén, így az engedéllyel rendelkező szekereseknek gondoskodniuk kell arról, hogy jószágaik ne szennyezzék be az úttestet. Ha ezt nem tudják elkerülni, a hulladékot össze kell szedniük.

Az engedély nélkül közúton közlekedő vagy az előírt időszakot és útvonalat be nem tartó szekértulajdonosokat bírsággal sújtják. Természetes személyek esetében 100–300 lej közötti összeget és jogi személyeknek 200–600 lej közötti büntetést kell befizetniük. A pénzbírság mellett a hatóságok lefoglalják a szabálysértők járművét is és a büntetés mellett napi 200 lejes őrzési díjat kell kifizetni a visszaszolgáltatás ellenében. A lefoglalt szekereket 15 nap után elhagyottnak tekintik, átkerülnek a város tulajdonába, majd értékesítik ezeket.

forrás: sepsiszentgyorgyinfo.ro