Székelyföldi lovas váltó: hagyományápolással közösségünkért

Székelyföldi lovas váltó: hagyományápolással közösségünkért

A tervezett időpontokat betartva, az előre meghatározott program szerint jól halad a Székelyföldi Lovas váltó. Jelenleg a Gyergyói-medence váltó csapatai adják át egymásnak a stafétát, csakúgy, mint ahogyan székely őseink hagyták ránk hagyományainkat.

Augusztus 15.-én, pénteken reggel fél hatkor elindult a lovas váltó Csíkcsicsóbó. Ha minden a tervek szerint halad, még a Nap leszentülése előtt az udvarhelyi csapatokhoz kerül a székely zászló és a stafétát képező GPS, a rózsafüzér és az Árpád-sávos zászló.

Töretlenül haladnak előre a lovasok, Székelyföld körül / A szerző felvételei

Nagyboldogasszonynak szentelt lovas zarándoklat

Bekapcsolni a székely népet és a teljes Székelyföldet, a lovasokat által Mária Menybevételének ünnepén a Mária általi ország-felajánlásba – ez a cél nyert megfogalmazást a lovasok indulását megáldó hajnali szentmisén. „Amikor a szent határokat lovasaink megkerülik, azzal jelezzük, hogy ez a föld Istennek van szentelve évszázadok óta és minden, ami benne történik, az Isten akarata szerint kell történjen. Ezt pedig ne tudja megakadályozni semmilyen idegen szándék. Isten bőséges áldása áradjon ki a székely hazára és annak minden tagjára, mert erre valóban nagy szükségünk van”, fogalmazta meg Csapai Árpád Szilárd lelkész.

A gyergyóiak a karcfalvi lovasoktól vették át a stafétát

Gergely István, Tiszti így bocsájtotta útnak a lovasokat: „A Szentírásból is értesülünk, hogy Jézus körüljár. Körbejárja azon területeket, melyek valamiképpen hozzá tartoznak. Ezeken a részeken egységes lelkületet, gondolkodást teremt. Az így gondolkodók tudják megteremteni azt a földrajzi egységet, mely a hazájuk, országuk lesz. Ennek határait kijelölik, ellenőrzik, védelmezik, hogy az ellenség sem fizikai, sem szellemi (liberalizmus) ártalma ne rontsa meg. Régen a pásztor egy kört rajzolt maga körül és ebből a védelemből, szellemi bástyából figyelmezte nyáját. A családfő minden évben körüljárta gyermekeivel, unokáival a birtokát és megmutatta, ellenőrizte a határjelzőket, vagy éppen helyreállította. A múlt hét végén tizedmagammal a Déli-Kárpátokban a Kárpát-medencét kerültük, a határhalmokat, határcövekeket keresve. A nagy részét felrobbantva találtuk, de tudjuk, hogy vannak és azt is, hogy hol. Huszárok, induljatok és húzzátok meg a szellemi határokat, most Székelyföld körül. Isten áldása rajtatok!”

Lovas társadalom egy összeforrt közösségért

Minden embernek vissza kell adnia valamit magából annak a közösségnek, melyhez tartozik. A lovasok közössége egy összetartó, lélekben is felemelő, Istennek és Máriának, a Földnek és Égnek szentelt üzenettel mutat példát a társadalomnak.

Az első gyergyói váltó legfiatalabb tagja, Farkas István volt a zászlóvivő

A gyergyói lovasok első csoportja Marosfőn vette át a stafétát a csíkkarcfalvi küldöttségtől: egy székely zászlót, mint a székely nép jelképét, egy rózsafüzért Mária éremmel, a Szűzanyának való felajánlottság és egyben a csíksomlyói nemzeti szentély jelképét, egy Árpád-sávos zászlót, amely a magyar nemzet-testtel való egység szimbóluma, de az árpád-házi szentek és általuk megszentelt dicső múlt jelképe is. A kilenc lovasból álló csapat rendkívül jó hangulatban, gyönyörű bérceken haladt át, mígnem a megszabott időn belül érkezett meg Gyergyószentmiklósra, ahol a Nagyboldogasszony napi szentmisére készülő hívek, egyházi és világi elöljárók köszöntötték őket.

A lovasok a Nagyboldogasszony napi szentmise előtt ünnepélyes fogadtatásban részesültek

Cikkünk megjelenésének időpontjában már a negyedik gyergyói váltó viszi a stafétát Udvarhely irányába, összefogásra buzdítva a székely népet, hiszen a lovas társadalom ezen az úton úgy indult el, hogy a lovas sportok csaknem mindenik szakágából vannak képviselői a kezdeményezésnek, de lovas íjászok, huszárok és hobbi lovasok is részesei a rendkívül felemelő eseménynek.