Lovászképzés

Lovászképzés

A Kincsem Nemzeti Ló­verseny és Lovas Stratégiai Kft., valamint az Alagi Zso­kéiskola hároméves állami képzést indít a 2015–2016-os tanévtől Magyar­orszá­gon 14. életévüket betöltött, 35–45 kilogramm testsúlyú, becsületes, gyors észjárású és munkaszerető székelyföldi fiatalok szá­mára, amely elvégzése után lovász végzettséget kapnak.

A Kincsem Nemzeti Ló­verseny Kft. és az Alagi Zso­kéiskola vezetése által ki­választott tanulók a váci Táncsics Mihály Mezőgaz­dasági Szakképző Iskolában (hivatalos honlap: http://www.mgvac.sulinet.hu/) kapják polgári és mezőgazdasági szakmai elméleti oktatásukat.
Lóverseny­szak­mai képzésüket (elmélet és gyakorlat) a lóversenyvál­lalat szakemberei biztosít­ják az alagi tréningtelepen. A vállalat által biztosított szakmai elméleti képzés részét képezi: lovaglástech­nikai és erőnléti edzés, lóversenyszakmai ismeretek, angol szaknyelv, lóanatómia, egészséges táplálko­zás.
A hároméves képzés végez­tével a tanulók lovász (OKJ 34 621 02) képesítést kapnak. Az oktatás ingyenes, a kollégiumi ellátás biztosított. A tanulók, tehetségükhöz mérten, első- vagy másodévtől kezdve indulhatnak hivatalos versenyeken. A versenyeken való részvételre a Kincsem Nem­zeti Lóverseny Kft.-n keresztül a Lóversenyzést Fel­ügyelő Bizottság ad minden évben megújítandó versenyengedélyt.

További információkért érdeklődni, illetve jelentkezni a Vadon Egyesület székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 7. szám) vagy a 0741-455754-es telefonszámon, illetve a vadon@vadon.ro e-mail címen lehet.

forrás: www.3szek.ro
fotó: Alagi Zsokéiskola facebook oldal

Szerző: Bartalis Melinda

Az erdelyilovas.ro fotográfusa és társszerkesztője. A lovak őszinte csodálója, a lovassportok rajongója, a fényképzés szerelmese, amatőr lovas. További írások...