(ÚJ IDŐPONT!!!) Idén is lesz távlovas verseny a Rétyi Nyírben

(ÚJ IDŐPONT!!!) Idén is lesz távlovas verseny a Rétyi Nyírben

A Háromszéki Lovas Egyesület immár negyedik alkalommal szervezi meg a Dr. Kósa-Reznek Jenő amatőr távlovas és lovas ügyességi versenyt a Rétyi Nyírben. A versenyre 2017 tavaszán, május 12-13. között kerül sor a Rétyi Nyír természetvédelmi területen.

A szervezők minden érdeklődő lovast, lovas barátot szeretettel várnak, a jelentkezések már elkezdődtek.

A hivatalos versenykiírás, illetve bővebb részletek a továbbiakban olvashatóak:
Rendező: Háromszéki Lovas Egyesület
Helyszín: Rétyi Nyír
Megye: Kovászna
Dátum: 2017 május 12-13
Minősítés: Amatőr Távlovagló Verseny

Bírói bizottság
Elnök: dr. Gábos Béla
Tagok: dr. Bangyány István, Berde Loránd

Állatorvosi bizottság
Elnök: ifj. dr. Kádár László
id. dr. Kádár László

1. A verseny leírása

A távlovas verseny a lovasoknak azt a képességét teszi próbára, hogy mennyire biztonságosan tudnak lovuk erejével és kitartásával gazdálkodni egy, a pálya, a táv, az időjárás, a talajviszonyok és az óra ellen folyó küzdelem során. Éppen ezért a bírói bizottság, az állatorvosi bizottság, illetve a lovasok felelőssége, hogy a ló egészségét és jóllétét biztosítsák, átgondolt versenyzéssel és gondoskodó hozzáállással. A lovas felelőssége teljeskörű. A sikeres versenyzőnek jó tempóérzékkel kell rendelkeznie, és tudnia kell a lóval biztonságosan haladni terepen.
A verseny az előzetes állatorvosi vizsgálat előtt egy órával veszi hivatalosan kezdetét, és fél órával az eredmények hivatalos közlését (eredményhirdetést) követően ér véget.

A verseny 10 km-es szakaszokból áll. Minden egyes szakasz végén kötelező állatorvosi vizsgálatra és pihenőre kerül sor. Az indítás módjától függetlenül minden versenyzőnek úgy kell lovagolnia, mintha egyedül lenne és csak az idővel versenyezne. A távlovas verseny győztese az a ló-lovas páros, akik a legrövidebb idő alatt fejezik be a versenyt, amennyiben megfelelnek a záró állatorvosi vizsgálaton.

2. Az időmérés

A szervezőbizottság minden egyes versenyző idejét minden szakasz kezdetén és végén összehangolt órákkal méri és feljegyzi. A lovasok idejét mindenképpen pontosan mérik és jegyzik a szakaszok célvonalánál, az állatorvosi kapuba való belépésnél, és a szakaszok startvonalánál. Az idő a startjel megadásától addig a pillanatig számít, amíg a versenyző át nem halad a célvonalon.

3. Versenyszabályzat

A lovasok a verseny során vezethetik vagy követhetik lovaikat, de az ellenőrzőponthoz lóháton kell érkezniük. Az időkorlátokat be nem tartó versenyző a versenyből kizárandó. A pályán, a startot követően, kizárás terhe mellett a lovason kívül senki más nem vezetheti vagy lovagolhatja a lovat, csakis a bejegyzett versenyző.

A 10 km távot a lovasnak minimum 30 perc leforgása alatt kell teljesítenie (kötelező időkorlát). Az időkorlátokat be nem tartó versenyző a versenyből kizárandó.
A kötelező idő (azaz 30 perc) megtétele után a versenyző saját maga dönti el, hogy mennyi idő elteltével viszi lovát állatorvosi vizsgára. A ló az állatorvosi vizsgára való előállításnál el kell érnje a legfeljebb 64 szívverés/perc pulzusszámot ahhoz, hogy folytathassa a versenyt, a 20 perc kötelező pihenő eltelte után.

Azon lovak, amelyek pulzusszáma az ellenőrző pontra való beérkezés után nem felel meg, (64 szívverés/perc felett van), további 10 perc elteltével jelentkezhetnek a következő orvosi vizsgálatra. Azok a lovak, melyek pulzusszáma nem felel meg a harmadik orvosi ellenőrzés után sem, a versenyből kizárandók.

A 16 év alatti lovasok csak felnőtt lovas kísérővel (szülő, edző) nevezhetnek és versenyezhetnek. Az állatorvosi bizottság a zabla kicserélésére kötelezheti a versenyzőt, ha úgy véli, hogy az nem megfelelő.

A verseny ideje alatt alkohol vagy egyéb tudatmodosító szerek használata tilos. Lovak, szúrópróbaszerűen kiválasztva, doppingvizsgálaton kötelesek részt venni. A lovasoknak rendelkezniük kell azonosító igazolvánnyal.

4. Öltözék 

(1) Mindenkinek, aki a verseny időtartama alatt lóháton ül, kötelező rögzített lovas fejvédő (kobak) használata.
(2) Legalább 12 mm méretű sarokkal rendelkező cipő vagy zárt/kosaras kengyel használata kötelező mindenkinek, aki a verseny időtartama alatt lóháton ül.
(3)A nyeregnek és a szerszámzatnak a lóra illeszkedőnek és biztonságosnak kell lennie. Bármilyen olyan szár vagy segédszár használata, mely a ló fejének szabad mozgását indokolatlanul, túlságosan korlátozza (mint például a csúszó martingál és a weiroter) használata tilos.

5. Helyezések, eredmények

Az egyéni verseny győztese az a ló-lovas páros, amelyiknek a tiszta lovaglási ideje (amelyet a start és a célba érkezés között eltelt időből a kötelező pihenők időtartamát kivonva kapunk meg) a legrövidebb, és megfelel minden egyéb előírt követelménynek, beleértve ebbe a záró állatorvosi vizsgálatot is. Az állatorvosi vizsgálaton a pulzuskritérium legfeljebb 64 szívverés/perc lehet.

Az első három helyezett mindkét kategóriában kupát, minden sikeres versenyző oklevelet kap.

6. Állatorvosi ellenőrzés általános szabályai

(1) Az állatorvosi bizottság hatáskörébe tartozik minden, a lovak jóllétét érintő kérdés. A bírói bizottságnak az állatorvosi bizottság javaslatán alapuló döntései véglegesek és megfellebbezhetetlenek. Ugyanakkor a bírói bizottság kötelessége, hogy minden alkalommal megnevezze a ló kizárásának okát.
Az állatorvosi vizsgálaton a pulzuskritérium max 64 szívverés/perc lehet.
A záró állatorvosi vizsgálat
A záró állatorvosi vizsgálat célja, hogy meghatározza, a ló továbbhaladásra alkalmas állapotban van-e, azaz a szokásos pihenő idő után biztonsággal nekivághatna-e még egy teljes szakasznak.
A záróvizsgálat menete megegyezik az ezt megelőző vizsgálatokéval, az első bemutatás után, ha a pulzusszám nem felel meg, a lovat még két alkalommal lehet előállítani 20 percen belül. A lónak az állatorvosi vizsgálatra történő bemutatáshoz el kell érnie a legfeljebb 64 szívverés/perc értéket 30 percen belül, ellenkező esetben kizárandó.

A záró állatorvos szavazata alapján a többségi véleménynek megfelelően meghozott döntés végleges és megfellebbezhetetlen.

7. Általános információk

Maximális átlagsebesség: 20km/h
Pulzushatár: 64 szívveres/perc, 20 percen belül
Talaj: homok és gyep, sík terület emelkedők nélkül

Távok

20 km felnőtt és junior távlovas verseny:
1. kör 10 km (30 perc) után pulzusmérés és állatorvosi vizsgálat, majd ezt követően 20 perc pihenő
2. kör 10 km után (30 perc) záró állatorvosi vizsgálat

30 km felnőtt és junior távlovas verseny:
1. kör 10 km (30 perc) után pulzusmérés és állatorvosi vizsgálat, majd 20 perc kötelező pihenő
2. kör 10 km (30 perc) után pulzusmérés és állatorvosi vizsgálat, 20 perc kötelező pihenő
3. kör 10 km (30 perc) után záró állatorvosi vizsgálat

Időbeosztás:

Nevezés szombat, 2017.05.06. 14:00-19:00
Technikai értekezlet ideje: 2016.05.07, vasárnap 9.00 óra
Előzetes állatorvosi vizsgálat ideje szombat, 2017.05.06. 10:00 óra
Rajt 30 km: vasárnap 11:00
Rajt 20 km: vasárnap 11:15

Nevezési díj 70 Ron

Nevezési határidő: 2017.04.20 16:00 h

Nevezési feltételek:

A lovaknak rendelkezniük kell érvényes lóútlevéllel, az éves kötelező vérvizsgálat eredményével. Nevezni lehet bármilyen fajtajú, 4 évet betöltött egészséges lovat, kivéve 4 hónapos vemhességet meghaladó és csikós kancákat.
Kérjük nevezési szándékát jelezze a következő telefonszámon: 0740 599 163.

Istállózási lehetőség:

A helyszínen biztosítunk födött szállást a lovaknak állásban, szénát térítésmentesen.

Szálláslehetőség:

Saját sátorban vagy a szervezőség által biztosított jurtában.

Étkezési lehetőség:

A versenyzők részére vasárnap reggelit és ebédet biztosítunk ingyen. A helyszínen egyéb ételek, üdítők, kávé és tea megvásárolhatóak.