Huszárnak lenni életforma és elhivatottság

Huszárnak lenni életforma és elhivatottság

Mit jelent huszárnak lenni a 21. században? Mi késztet valakit, hogy huszárnak álljon?
Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.
Érdeklődésünkre Báthori István, a Württemberg Sándor Egyesület alapítója válaszolt.

-Huszárnak lenni nemcsak egy fegyvernemhez való tartozást jelent. Már köszönésünk is ( „Erőt, tisztességet!”) sugallja, hogy a huszárbecsület egy életre kötelezi azt, aki huszárnak áll. A huszárok a szabadságharc küzdelmeiben kimagasló bátorsággal, önfeláldozó hősiességgel teljesítették kötelességüket. Ezt a mentalitást, ezt a viselkedésmódot szeretnénk képviselni, átadni a következő nemzedék számára.

Sok évtizede megszűnt a huszárság. Ezt most önök felélesztik vagy újrakezdik?

-Mi hagyományőrzők vagyunk, ugyanúgy, mint a néptáncosok vagy népdalénekesek. A katonai hagyományőrzés viszonylag új dolog, Erdélyben mintegy 15 éves múltra tekint vissza.

Vannak újabban bevezetett huszártörvények, amelyek az új kor hozadékai vagy ugyanazok a szabályok, mint hajdanán?

-Nem igazán lehet párhuzamot vonni a mai és a régebbi korok ,,huszárkodása’’ között hiszen ez a fegyvernem, klasszikus formájában már 70 éve megszűnt, de amikor felvesszük az egyenruhát, a fegyelem, katonás tartás és viselkedés megköveteltetik.

Mibe kerül a huszárfelszerelés, illetve a lótartás?

-A teljes huszáregyenruha, a hozzátartozó összes felszerelési tárggyal, elérheti az 1000 eurót is, de ez csapatonként változik, az egyenruha diszítésétől függően. A lótartás költsége is változó, hiszen a huszáraink saját területen termelik meg, kaszálják le a takarmány nagyrészét, így abrakolással, patkolással 1000 és 3000 lej között változik.

Milyen a legmegfelelőbb ló erre a célra?

-Fajtától függetlenül meg kell felelnie a következő követelményeknek: szép küllemű, helyes lábszerkezetű, egészséges, kiegyensúlyozott idegrendszerű, rossz tulajdonságoktól mentes, alapfokon belovagolt, mindhárom jármódban -lovardában és terepen is- egyensúlyban mozgó. A segítségre megfelelően reagáljon, türelmesen, fegyelmezetten bírja a kötelékben felsorakozott állást. A színe pedig lehet pej, sárga, fekete és szürke lehet.

Valamennyien tudtak már lovagolni?

-Lovagolni alapfokon mindannyian tudtunk, hiszen ez feltétele az egyesületi tagságnak, ez persze folyamatos fejlesztésre, tökéletesítésre szorul.

Miért akar valaki huszár lenni, például ön miért „állt be” huszárnak?

-A huszárcsapat megalakulását én kezdeményeztem 2008-ban, tevékenységünkkel igyekszünk bekapcsolódni a magyarság értékmegőrző és értékteremtő anyagi-szellemi építkezésébe. Erdőszentgyörgyön néhány éve elindult a Rhédey márkanév népszerűsítése. Tagjaink olyan elhivatottságot érző emberek, akik felvállalták a huszárság, mint népünk történelmi értékeinek, hagyományainak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartását.

A Württemberg Sándor Egyesületnek kik a tagjai? Mivel foglalkoznak?

-Egyesületünk tagjai nagyrészt állattartással foglalkoznak, de van köztünk asztalos, pék, diák stb. Huszárnak bárki jelentkezhet, aki lovasszellemmel bíró személy, átlagos testalkatú, ápolt és kulturált megjelenésű. A huszár mindhárom jármódban -lovardában és terepen egyaránt- biztonságosan irányítja lovát, önként aláveti magát az ezredszabályzat követelményeinek. A lovas tudás és a ,,csinos’’ megjelenés a fő követelmény.

Az egyenruhájukat hogyan választották ki? Volt korabeli fénykép, leírás, festmény?

-A Habsburg Birodalom egyenruháinak színe megtalálható a szakirodalomban, például Somogyi Győző Nagy huszárkönyv című művében. Megalakulásunknál nagyon sok segítséget kaptunk Miholcsa József alezredestől, aki a hagyományőrző 15. Mátyás Huszárezred megalapítója.

Ha egy rendezvényen szeretnének résztvenni, akkor azt kell engedélyeztetniük? Milyen gyakran járnak rendezvényekre?

-Rendezvények előtt az illető település polgármesterével szóban egyeztetünk, majd írásbeli meghívót kapunk. Általában havi rendszerességgel jelenünk meg rendezvényeken vagy más huszárcsapatok által szervezett eseményeken. Tavaly szerveztük meg első alkalommal a Petőfi Emléktúrát, és a visszajelzésekből ítélve ez volt eddig a legsikeresebb rendezvényünk.