Hagyományőrző huszárok a háromszéki határkerülésen

Hagyományőrző huszárok a háromszéki határkerülésen

A húsvéti ünnepkör hagyományos része a határkerülés Székelyföldön, amely bár eltünőben van, mégis találunk még olyan településeket, ahol éltetik és ápolják ezt a hagyományt. Ilyen települések Háromszéken  Kézdialmás és Csomortán is, ahol már huszonhatodik alkalommal, Lemhénnyel közösen szervezik és ünneplik meg a húsvéti ünnepkör ezen részét, amikor húsvét vasárnapján reggel áldást kérnek a határra, hogy a Mindeható Atya megóvja minden bajtól és természeti csapástól.

11008636_1574888196130592_7319886772681923293_n

Idén második alkalommal csatlakoztak a határkerülőkhöz a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület kézdiszéki huszárjai Pál Olivér hagyományőrző huszár hadnagy vezetésével, aki elmondta, kötelességüknek tartják hagyományőrzőként mindazon hagyományok életben tartását, amelyek a székelységhez, magyarsághoz kapcsolódnak. Különleges összefonódása is az eseménynek, hogy a kézdiszéki csapat több mint fele kézdialmási és lemhényi huszárokból áll, ezáltal a résztvevők nem csupán hagyományőrző huszárként jelentek meg a határkerülésen, hanem mint a települések fiai, akik büszkén vonultak végig saját településük utcáin, határain.

11136728_1574888369463908_1017016251638866524_n

A kézdialmási zarándokok varsárnap reggel a határkerülőknek szóló, Kopácsi Ferenc római katolikus plébános által celebrált ünnnepi szentmisén vettek részt, ezután indultak a hagyományőrző huszárok, lovasok és a feldíszített szekerek Felsőlemhénybe, megállva az útjukba eső határkereszteknél, ahol közösen mondtak imát és helyeztek el koszorúkat. Felsőlemhény után Alsólemhény főteréig vonultak a határkerülők, ahol rövid köszöntőbeszédek után kürtőskaláccsal és pálinkával kínálták a résztvevőket. A csaknem húsz szekérből és több tucat lovasból álló határkerülő ezek után Kézdialmás felé vették az irányt, végül az útba eső kereszteket megkoszorúva visszatértek a templom előtti térre.

11084291_1574888426130569_8080885284857042956_n

A Kézdialmáson megrendezett hagyományos lófuttatásra idén öt lovas nevezett be, akik a 11 órai ünnepi szentmise után tették próbára lovaikat és önmagukat. Első helyen a nyújtódi Papp Alpár végzett, második a lemhényi Zsigmond János és harmadik a szintén nyújtódi Mojzi Árpád lett.

11121128_1574887949463950_8572693026827205603_n

Pál Olivér hagyományőrző hadnagy szerint a 12 huszár jelenléte méltóságteljesebbé tette az idei határkerülést. Elmondása szerint az emberek többsége pozitívan fogadta a huszárok jelenlétét, mivel a díszes egyenruha, a fegyelmezett viselkedés és a méltó hozzáállás emelte az ünnepség színvonalát. A hagyományőrző huszárok jelenléte az idősebb generáció szemében felidézte az egykori magyar huszár hírnevét, ami előcsalt néhány könycseppet, ez pedig a hagyományőrzők számára a legnagyobb elismerés.