Az egyetlen női huszár

Az egyetlen női huszár

Lebstuck_Maria_s

A  huszárság a gyorsaságról, erőről, bátorságról szól. Ezeket a jelzőket jellemzően férfiakra használjuk, férfiasnak tartott tulajdonságokat jelölnek, ahogy a katonák, a huszárok is túlnyomó többségükben férfiak.

Ugyanakkor, ne feledkezzünk meg, hogy a hősök között bizony nőket is találunk szép számmal. Gondoljunk Zrínyi Ilonára, aki Munkács várát védte évekig, vagy az egri vár női hőseire, akik segítettek megfutamítani a törököt. Most, a huszár hagyományok felelevenítésére való tekintettel ismerjük meg az egyetlen huszárnőt, Lebstück Máriát.

Lebstück Mária, egyetlen női huszárként olyasmit vitt véghez, ami férfiaknak is csak ritkán sikerült. Katonának szegődött és honvédfőhadnagyi rangig jutott abban a korban, amelyben a gazdag polgár lánykák csak hímezni, vagy zenélni tanulhattak, és pironkodva fogadták kérőiket, gardedámjaik óvó tekintetének kereszttüzében.

Lebstück Mária egészen másfajta tűzben edződött, és bizonyította rátermettségét, bátorságát. Szerencsére, a női lovasoknak ma már könnyebb dolguk van. Nem csak azért, mert nem kartácstűzben kell lovagolniuk, hanem azért is, mert a női szerepek sokat változtak az elmúlt évtizedekben.

Lebstück Mária jómódú bécsi kereskedő család gyermekeként látta meg a napvilágot 1830-ban. Az ifjonti hév hatására csatlakozott az egyetemi légióhoz, hogy velük harcoljon a bécsi forradalom idején. Ám ekkor nem volt szokás, hogy nők harcoljanak a férfiak ellen, ezért ő is csak úgy léphetett a harcosok sorába, hogy letagadta női mivoltát. Pénz szűkében a fülbevalóit adta el, az árából nadrágot, férficsizmát vett, a cipész felesége pedig lenyírta Mária haját fiúsra és Lebstück Károly néven ragadott fegyvert.

A forradalom leverése után, már, mint harcedzett veterán, továbbra is férfiruhában csatlakozott a honvédsereghez. Számos csatában küzdött hősiesen, sőt sebesülést is szerzett. Érdemei elismeréséül először fővadásszá, majd hadnaggyá léptették elő, de Kápolnánál szerzett sebesülése következtében kiderült női mivolta. A legirigyeltebb csapatnemhez, a huszárokhoz osztották be.

Férjével, Jónák Józseffel 1849. nyarán a harctéren esküdtek örök hűséget. A forradalom leverése után mindketten fogságba estek, a honvédsereg tüzér ezredeseként derekasan harcoló férjét halálra ítélték, amit Haynau kegyelemből enyhített 16 év várfogságra. Elítélése után, saját kérésére felbontották házasságát Lebstück Máriával.

Lebstük Mária  huszárnő az aradi vizsgálati fogságban szülte meg fiát, Jónák Pált. Ezt követően Horvátországba internálták.

Katonai pályája során a főhadnagyi rangig jutott, életéről 1942-ben operett is készült, Mária főhadnagy címmel.

 

forrás: Mi Nők
http://minok.babafalva.hu/nok-a-harcmezokon/