A II. Marosszéki Lófuttatás szabályzata

A II. Marosszéki Lófuttatás szabályzata

A verseny neve: Marosszéki lófuttatás
A verseny fajtája: síkverseny
Időpontja: 2014. június 28.
Helyszín: Székelyvécke

Szabályzat

 • A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 • Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:
  • az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése
  • ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ez által megakadályozza.
 • A verseny során ostor, pálca, sarkantyú nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:
  • a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata
  • a ló szárral való ütlegelése.
 • Bármely esemény bekövetkeztekor, amely a verseny biztonságos lefolyását lehetetlenné teszi, a szervezők a versenyt azonnal leállíthatják.

A nevezés feltételei

 1. A www.marosszekilofuttatas.ro oldalon a “Jelentkezés” menüpont kötelező és pontos kitöltése. A megadott személyes adatok és elérhetőségek alapján a szervezők felveszik minden egyes versenyzővel a kapcsolatot és ezen megbeszéltek alapján személyesen, postai vagy elektronikus úton kérik a nevezéshez szükséges dokumentációt.
 2. A nevezéshez szükséges dokumentáció beérkezésének határideje:
 3. 2014. június 22.
 4. A Marosszéki Lófuttatás nevezési díja 300 Ron.
 5. A benevezési iratcsomót személyesen, postán vagy elektronikus úton lehet eljuttatni.
 6. A nevezéshez szükséges dokumentáció:
  1. Kitöltött nevezési lap.
  2. A ló útlevelének másolata, melyből kitűnik, hogy a fertőző kevésvérűségről szóló vérvizsgálati eredménye negatív és egy évnél nem régebbi.
  3. A ló származását bizonyító okirat, melyből kitűnik, hogy nem angol telivér.
  4. A nevezési díj befizetését bizonyító igazolás banki átutalás estén.
  5. A versenyzők személyigazolványának másolata.

A verseny menete

 • A futamok résztvevői kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak.
 • A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 • A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve.
 • A futam győztese az a ló- lovas páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon.
 • A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el.

A verseny részvevői

Lovasok: a versenyen induló lovasnak 18. életévét betöltött személynek kell lennie.
Lovak: minden versenyző lovas bármilyen fajtájú és nemű lóval vehet részt. Kivételt képeznek, nem versenyezhetnek az Akhal teke és angol telivér származású lovak.

Általános rendelkezések

 • A Marosszéki lófuttatás távja kb. 1.000 m.
 • A versenypálya szalaggal zárt.
 • Egy futamban legtöbb öt induló vesz részt.
 • A benevezési díj ellenértékében biztosítjuk a versenyző lovasok és lovak részére az ellátást (étkezés, szállás sátorban).
 • a Nevezési lap kitöltésével, minden versenyző aláírja, hogy a Marosszéki lófuttatáson való nevezés feltételrendszerét megismerte, megértette és elfogadta.
 • A versenyzők a szervezők által előírt viseletben kötelesek lovagolni.
 • A verseny ideje alatt a rendezők orvosi (mentőautó) és állatorvosi szolgálatot biztosítanak.
 • Előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a kiírás megváltoztatásának jogát.
 • A versenyen indított lovast érintő kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért a szervezők kifizetést nem teljesítenek.
 • A rendezők semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállalnak.
 • A szabálysértés esetén történő kizárás miatt a lovas nem követelhet kártérítést.
 • A szabályzatba foglaltak, valamint a verseny be nem tartása kizárást von maga után.