80 huszár…

80 huszár…

Érdekes párhuzam alakult ki a múlt hétvégét felölelő VI. Háromszéki Huszártoborzón.

A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület szervezésében, június 6-7- én lezajlott VI. Háromszéki Huszártoborzón a szervezőkkel és vendégcsapatok résztvevőivel együtt éppen 80 hagyományőrző huszár járta be Sepsiszék déli részét Uzonból kiindulva, érintve Lisznyót, Bikfalvát, majd újra Uzont, onnan Kökösön át Szotyort, majd pedig megérkezve és letáborozva Illyefalván.

Onnan másnap Sepsiszentkirályon és Kilyénen át érkeztek meg a délutáni órákban Sepsiszentgyörgyre, ahol az egykori Székely Határőr Huszárezred parancsnoki épülete előtt – mai közismert nevén „Lábas Ház” – zárult az idei toborzó.

huszartoborzo5

Természetesen, a hagyományőrzőkön túl, székelyruhás lovasok, a Perkő Táncegyüttes valamint a mikóújfalusi Nagykürt Fuvószenekar is kivették a részüket a toborzásban, így a teljes létszám a 200-at is meghaladta.

A 80 lovasból, összesen 200 emberből és több, mint 10 szekérből álló lelkes résztvevők között meg kell említenünk a már felsoroltak és a házigazda Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület Sepsiszéki, Erdővidéki, Kézdiszéki huszárcsapatain valamint Honvéd-tüzér csapata mellett, a Magyar Királyi Koronaőrség, a Szegedi 3. Honvéd Zászlóalj, a Szolnoki Huszárok, az Erdőszentgyörgyi 6.Würtemberg Sándor Huszárezred, a Szovátai 15. Mátyáshuszárezred, a Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred, a Csíkszéki Gál Sándor Huszáregyesület, a Vargyasi Gyertyánfy Ferenc Huszárcsapat, a Gelencei 15. Székely Határőr Gyalogezred, a Gidófalvi Szilaj Hagyományőrző Egyesület valamint a Sepsikőröspataki Kálnoky Huszárezred hagyományőrzőit, akik a nagy meleg és nem kis távolságok ellenére becsülettel, kellő fegyelemmel és lelkesedéssel járták végig a településeket és vették ki a részüket ebből a felújított hagyományból, amely évről-évre nagyobb érdeklődést vált ki.

huszartoborzo3

Az idei rendezvényt támogatták az útvonalba eső települések önkormányzatai, valamint Kovászna Megye Tanácsa, amelynek elnöke Tamás Sándor is részt vett a toborzón, szintén lóháton.

A toborzó hagyományát felelevenítve minden település központjában arcvonalba sorakoztak fel a hagyományőrző lovasok, ezt követve a toborzó parancsnoka v.dr. Kádár László hő. huszár őrnagy engedély kért a település előljárójától a toborzó megtartására. Az engedély után szólította a toborzó őrmestereket, akik lóról szállva folytatták a jól begyakorolt koreográfiát. Költő Norbert hő. huszár őrmester előbb felolvasta az 1848 korabeli toborzó szövegét, majd a Perkő Táncegyüttes tagjai és Nagy Zoltán hő. huszár ezredtrombitás huszárverbunkkal elevenítették fel a korabeli hagyományokat.

huszartoborzo6

Ezek után már a spontaneitásé volt a főszerep, dr. Vass László hő. ezredes és Tóth Zoltán hő. őrmester jóvoltából a legények megpecsételték a „szerződést” egy korty itallal, amit az őrmester kulacsából ittak, majd pedig alaki gyakorlatok kipróbálása után elmondták az elő olvasott esküt. Az eskü után búcsúzóul csárdás és páros tánccal búcsúztak a Táncegyüttes lány tagjaitól, majd besorozva, huszármentét félvállra véve elmasíroztak a település főteréről.

Az izgalmas előadást, ami nem szűkölködött a humorban, a játékos csípkelődésben, de a katonás fegyelemben sem, nagy lelkesedéssel és figyelemmel követték a település lakosai, majd köszönetképpen kürtőskalács, pálinka – és az igencsak áhitott hideg ásványvíz – lett a hagyományőrzők jutalma.

huszartoborzo4

Sepsiszentgyörgyön, kissé hitelesebbé tették a hagyományőrzők a toborzást. Látva ugyanis a nagyszámú érdeklődőt, a kötött koreográfia mellett az alaki gyakorlatok végzéséhez a közönség soraiból is toboroztak néhány lelkes önkéntest, akik így közelebbi képet kaphattak a toborzóról, de a hagyományőrzésből is, hogy miért fontos ez azok számára, akik képesek időt, energiát és nem kevés pénzt sem feláldozva éltetni valamit, ami az övék, amit őseiktől örököltek és amit át akarnak adni a következő nemzedékeknek is.